Awardees

Bharat Youth Award

Bharat Youth Awards - 2020

An Initiative of Bharat Gaurav Award Foundation

Name Designation State
Sh. Amarjit Singh Sanoda MLA Punjab
Sh. Arvind Rajbhar Ex. Chairman, UPSIC Uttar Pradesh
Sh. Vijay Adhav Business Icon Maharashtra
Sh. Sojan V. Avircharan Business Icon Kerala
Sh. Sunil Singh Rathore Youth Leader Gujarat
Dr. B. Rajashekhar Youth Leader Telangana
Sh. Tushar S Patel Business Icon Gujarat
Dr. Satish Kharde BJP, Youth Leader Maharashtra
Dr. Rahul Bachhav Youth Icon Maharashtra
Sh. Atul Pandey Social Justice Icon Uttar Pradesh
Sh. Bipin Kumar Gupta Youth Icon Uttar Pradesh
Sh. Sudesh Yadav Social Activist Uttar Pradesh
Smt. Jyoti Adhav Cultural Artist Maharashtra
Sh. Rajendra Aulakh Social Activist Uttar Pradesh
Sh. Bhanu Kumar Youth Icon Delhi
Sh. Santosh Yadav Youth Leader Haryana
Mohd. Afsar Youth Leader Uttar Pradesh